2012-10-14

YENİ DALGA - SAYI 1 [1994 TEMMUZ]90'lı yıllarda çizgiroman dünyamızı hareketlendirmek için çaba sarfeden bir grup insan tarafından bir kaç çalışma yapılmıştı... Daha sonra bu çabalar sonuç verdi ve en azından tanıdığımız bir kaç ismi çizgiroman dünyamıza kazandırdı.. Sanırım Yeni Dalga bu gayretlerin ilk aşamalarından birini teşkil ediyor..

Fotokopi olarak okuyucuya ulaştırılan derginin başka sayısı yayınlanı mı bilemiyorum. Yayınlandı ve elinizde varsa görmekten mutluluk duyarım..

Yeni Dalga'nın başyazısını aktarmak istiyorum sizlere. Zira bu başyazıda zikredilen hedefler önemli.

BAŞYAZI'dan alıntı:

BU... BU... NEDİR BU?
ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL
CİDDİ BİR ŞEY!

Merhaba...

Sizlere ulaşabilmek çok güzel...

Bu noktaya gelene kadar aylar boyunca süren bir oluşum devresi geçirdik. Çeşitli, ıvır zıvır sorunlarla uğraştık. Böyle dememize bakmayın, bunlar bazen oldukça yıpratıcı durumları içerebiliyor. Hele hele bizim gibi bir yer altı dergisiyseniz... Kimse bir yer-altı dergisi hazırlarken ya da böyle bir dergiye yazı yazarken veya çizgi roman yaparken bir şey beklemiyor.

Elbette ki beklenmeyen şeyler maddi, parasal olanlar... Bunun dışında herhalde her şey bir sorun olup çıkıyor. Derginin her noktası alabildiğine uzun diyaloglarla tartışılıyor, tartışılıyor ama uzlaşılamıyor. Ne yazık... Ama kesin olan şu ki, tüm bu uzlaşmazlıklar bizi yıldırmıyor ve hayallerimize gem vuramıyor. Ki o sayede bu dergiyi hazırlıyoruz ve hazırlamaya devam edeceğiz.

İnsanlar var olma çabalan boyunca daima seslerini duyurmak, tüm baskı, kısıtlama ve aşağılamalara karşın tepkilerini ortaya koymaktan vazgeçmemişlerdir. İşte bu durumu, dergiyi çıkartmaktaki temel dayanağımız ve sebebimiz olarak görüyoruz Söylemek istediğim çok şey var. Yapmak için deli olduğumuz birçok proje hazırlıyoruz. Ve kimsenin ya da hiçbir şeyin bizleri susturmasına, kısıtlamasına ve engellemesine izin vermeyeceğiz.

Seçkimizde öncelik de, ağırlık da elbette ki çizgi romanda... Ancak çizgi romanı diğer kültürel ve sanatsal çabalardan ayrı bir konu olarak ele almak istemiyoruz. Bu popüler sanatı yaşamımızın bir parçası olarak görmek, onu yetkin kılmak için edebiyat, tüm plastik sanatlar, sinema ve müzikle bağım kurmamız ve yoğunlaştırmamız gerektiğine inanıyoruz.

Biraz da "Yeni Dalga" olgusu üzerinde duralım... Yeni Dalga bizim için bir isimden öte anlamlar taşıyor. Dünyada çeşitli sanat dallarında, bu sanatlarla profesyonel bir biçimde uğraşmayan ancak birikimlerini ortaya koyarak, piyasada yer bulma imkânı aramaksızın, nitelikli eserler ve çalışmalar yapan insanların yarattığı bir akım "Yeni Dalga"... Bu bağlamda piyasa şartlarında yozlaşan ve yaratıcılığını yitiren, yeni bakış açılarına uzak kalan sektöre de bir tepki, başkaldırı niteliği taşımakta... Çizgi romanda Yeni Dalgayı, şu ana kadar yapılanlardan farklı ve nitelik olarak derin anlamlar arayan çabalar olarak yorumluyoruz. Türkiye'de bugün piyasada yer bulan eserlerden ayrı söylemleri olan birçok çizgiroman sanatçısı yapıtlarını yayınlayabilecek bir platform bulamamaktadır. Bu noktada sloganlaşan bir söyleyişi yineleyelim : "Hala misyon bir dergi yok !"

Yeni Dalga, misyon derginin yaratılması çabaları içerisinde yerini alarak, altkültürü oluşturma amacıyla çeşitli çalışmalara yer verecek. Türkiye'den ve dışarıdan, piyasada yayımlanma şansı olmayan özgün ve nitelikli her türlü çizgiroman, yazı, kuramsal ve eleştirel yorumlarla, sinema, edebiyat ve müzik yazımlarının yer bulacağı bir seçki olacak.

Bizler, tüm bunların yanısıra, bir yer altı dergisi olmasına rağmen Yeni Dalganın, yüklenilmesi zorunlu bazı misyonları da taşıması gerektiğini düşünüyoruz. Geçmişte, bir anlamda "manifesto" biçiminde tanımlanan bazı misyonları burada dile getirmek istiyoruz. Bunlar, Türkiye'de çizgiroman derneğinin kurulması; çizgiromanın bir popüler sanat olarak değerlendirilmesini sağlayacak çalışmalar yapılması ve bu aşamada çeşitli seminer, panel ve sergilerle bilgi dağılımının ve ilgi oluşumunun gerçekleştirilmesi; yerli ve yabancı bütün çizgiromanların okuyucuya ulaşma kanallarının açık tutulması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar; son olarak da tüm çizgiroman sanatçılarının sanatsal yaratı ve emeklerinin karşılığını alması için mücadele yollarının aranması... Elbette ki yapılabilecekler ve yapılması gerekenler bunlarla sınırlı değil. Ancak öncelikli olarak, piyasa şartlarında yaratılmaya çalışılan çizgiroman kavramının düzeyinin yükseltilmesi ve daha nitelikli eserlerin verilebilmesi için zemin hazırlanmasının gerekliliğine inanıyoruz.

Tüm bu açıklamalardan sonra belirtmek istediğimiz son nokta, dergimizin özgür, bağımsız ve herkese açık olduğudur. Hiçbir ön yargı kriteri koymuyor, kısıtlayıcı saptamalar yapmıyoruz. Özgün ve nitelikli tüm çalışmalara açığız. Yayımlanmasını istediğiniz çalışmalarınızla eleştiri, tavsiye ve elbette övgülerinizi (!) içeren mektuplarınızı bekliyoruz.

Ayrıca 7 Ağustos Pazar günü Selanik Caddesi’nde Paris Cafe'de tüm okurlarımızla tanışmak, konuşmak, duygulanmak istiyoruz. Bekleriz efendim... Biz hep oradayız. Sizleri de aramızda görmek isteriz.
Sevgi ve dostlukla,
Oluşum Anka
Çizgiroman Grubu
 _________________________________________
Not: Kayıp Paylaşımlardan olup kurtarma operasyonu çerçevesinde yeniden meraklısına sunulmuştur... 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...